De Maatschappelijke Regisseurs

Erik van den Oord en Frans Verouden werken samen onder de naam 'De Maatschappelijke Regisseurs'in het begeleiden van maatschappelijke vraagstukken.

Erik is een echte verbinder. Hij kent het openbaar bestuur van binnen en van buiten en heeft een groot netwerk. Hij inspireert en realiseert in situaties met belangentegenstellingen gedragen besluitvorming.

Frans is een doorwinterde verandermanager met een achtergrond in operationeel management binnen hightech organisaties. Hij weet organisaties en mensen werkelijk in beweging te krijgen.

Onze kijk op de wereld:
- We leven in een tijd van maatschappelijke transitie: de nieuwe reële en circulaire economie, duurzaamheid en organisch, netwerk gericht en coöperatief organiseren
- Dat betekent organiseren gericht op de menselijke maat, op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid
- Dat vraagt een andere manier van denken. Hoe het naast bestaande vormen beter en anders kan
- Wij helpen graag als maatschappelijke regisseurs om dit proces te begeleiden waarbij inspiratie, innovatie en creativiteit de sleutelwoorden zijn

Ons dienstenpakket:
- Begeleiden van maatschappelijke transities: verandertrajecten en empowerment van de samenleving
- Het leggen van verbindingen tussen Overheid – Onderwijs & Kennisinstellingen – Bedrijfsleven – Gemeenschap met als doel het stimuleren van innovatie en creativiteit
- Ondersteuning bij het opzetten van businesscases duurzaam ondernemen en het daadwerkelijk resultaatgericht uitvoeren ervan