Enterchangement ®

In het bedrijfsleven is verandering vaak de enige constante. Wil je succesvol zijn, dan moet je anticiperen op de voortdurend veranderende wereld om je heen: de veranderende markt, veranderende bedrijfsresultaten (positief of negatief) of een veranderend portfolio.

 

Een verandering is pas geslaagd als de doelstellingen behaald zijn. Een veelvoorkomende valkuil is dat organisaties een nieuwe structuur neerzetten en het daarbij laten. De belangrijkste stap moet dan echter nog gezet worden. Een nieuwe structuur betekent: nieuwe besturingsprocessen, andere informatiestromen of andere taken en verantwoordelijkheden. Een organisatie moet daadwerkelijk in beweging komen om écht te veranderen.

 

Hoe creëer je beweging in een organisatie? Het begint met het activeren van betrokkenheid bij alle stakeholders. Verlaag de drempel om alle betrokkenen in vrijheid hun mening te laten uiten. Raak ze op het niveau van bewustzijn, inzicht en emotie. Daarmee versnel je het proces om het oude het oude te laten en fris met het nieuwe aan de slag te gaan.

 

Enterchangement® is een katalysator in veranderingstrajecten. Door het inzetten van entertainment creëer je betrokkenheid en verlaag je de drempel om te leren en te veranderen. De boodschap beklijft sneller en beter, gedrag verandert en de onderlinge samenwerking verstevigt. Zo versnel je het gehele veranderproces en zorg je voor werkelijke borging in de organisatie.

 

Enkele voorbeelden van gebruik van enterchangement zijn:

  • Het maken van een commercial door het management over de herziene visie/missie.
  • Het maken van een sketch waarin de normen en waarden van het bedrijf worden verbeeld.
  • Het presenteren van de jaarresultaten in een lied.
  • Gebruik van improvisatietheater bij persoonlijke begeleiding.

 

Gedurende een verandertraject zoeken we op gezette tijden naar creatieve invullingen om een leerdoel, gerelateerd aan de beoogde verandering, te bereiken. Dat is maatwerk.

Een aantal standaard workshops die we verzorgen zijn:

Daarnaast zijn er, middels gebruik van enterchangement, legio mogelijkheden om op laagdrempelige muzikale wijze uw organisatie in beweging te krijgen.

 

PerSonore koppelt jarenlange ervaring in verandermanagement in complexe omgevingen aan een brede ervaring in het verzorgen van muziek- en entertainmentproducties. PerSonore brengt (weer) ‘muziek in de tent’.

 

 

“Tell me and I will forget
Show me and I may remember
Involve me and I will understand”