Community of Practice MVO

De samenwerking met Erik van den Oord van Ivanhoe Management neemt verdere vormen aan. Samen pakken we nu de Community of Practice MVO op voor gemeente Oirschot.

In deze 'community' delen 12 bedrijven hun kennis. Als basis worden de thema's gebruikt van de MVO wijzer: de MVO certificeringsystematiek voor het MKB. Naast uiteraard milieubeleid, komen de 9 thema's uit de MVO-Wijzer zoals onder andere personeelsbeleid, klantbeleid, wet en regelgeving, ketenbeleid en maatschappelijke positie aan bod.

In een veilige omgeving worden  thematisch ervaringen gedeeld die de andere deelnemers verder helpen. Elk kwartaal vindt zo'n inspirerende bijeenkomst plaats waarbij een thema wordt uitgediept. Optioneel kan aan het einde van de rit een formeel MVO-Wijzer certificaat worden behaald. 

PerSonore en Ivanhoe Management begeleiden, verbinden en brengen de boel in beweging.
01-03-2015 16.00

Recenter nieuwsberichtOuder nieuwsbericht