Harmonie de Vriendschap werkt aan de toekomst

Zoals vele hamonie orkesten was ook de Vriendschap op zoek naar verfrissing. PerSonore verzorgde inspiratiesessies en bracht structuur aan in de toekomstplannen.

In een tweetal workshops met enthousiaste deelname van de verenigingsleden werd richting uitgezet in hoe de toekomstige activiteiten en organisatie vorm zouden moeten krijgen. PerSonore vatte de uitkomst samen in een actieplan waarin vanuit een bedrijfsmatige aanpak, vanuit visie, strategie en concrete doelstellingen de harmonie met nieuw elan de toekomst in kan.
27-12-2013 15.00

Recenter nieuwsberichtOuder nieuwsbericht